Luxe verzuim - Strafrechtelijke gevolgen

Luxe verzuim en de gevolgen

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs.
Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school.
Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan.
Dit noemen we luxe verzuim.

Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Mail de school!