Stichting Leergeld informatie

Leergeld Land van Cuijk misschien ook voor uw kind?

“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!”

Leergeld Nederland is een landelijke organisatie met circa 90 regionale afdelingen, waaronder het Land van Cuijk. Elke regio opereert zelfstandig.

Stichting Leergeld wil dat kinderen van 4 tot 18 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben toch mee kunnen doen aan allerlei activiteiten die voor hun persoonlijke ontwikkeling van belang zijn. Dat gaat soms niet alleen om ouders met en bijstandsinkomen. Helaas overkomt het ook anderen dat ze (tijdelijk) een laag inkomen hebben. Ook zij kunnen een aanvraag indienen.

Hoe een en ander verder verloopt, kunt u lezen op onze website. Deelname aan het verenigingsleven, zoals sport, muziek, toneel of scouting en deelname aan werkweken en schoolreisjes. Ook een bijdrage voor de aanschaf van een fiets behoort soms tot de mogelijkheden. Kunt u die kosten niet meer betalen? Leergeld kan u misschien helpen. De zgn. ‘wettelijk voorliggende voorzieningen’ van de gemeente gaan altijd voor!

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Leergeld Land van Cuijk. Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid. Telefonische bereikbaar op maandagochtend en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur onder de nummers  06-57102296 en  06-57102302 of via info@leergeldlandvancuijk.nl of kijk op de website: www.leergeldlandvancuijk.nl

Kijk voor meer informatie ook eens op de landelijke website: www.leergeld.nl

Mail de school!