Wat is de Medezeggenschapsraad ?
uit groep is jarig!
Er is helaas niemand jarig vandaag!

Laatste Nieuwtjes

Een goede en juiste samenwerking tussen de ouders, leerkrachten en directie is essentieel op een basisschool. Deze samenwerking vindt op verschillende manieren plaats. Eén van de officiële overlegorganen is de Medezeggenschapsraad (MR). In de MR op Hartenaas worden de ouders en het personeel vertegenwoordigd door drie ouders en twee leerkrachten. De leden van de MR kunnen in dit overleg invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders en leerkrachten kunnen zich verkiesbaar stellen voor deelname in de MR van Hartenaas.
De MR vergadert ongeveer 8 maal per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar.

De MR notulen

Na vaststelling van de notulen, worden deze geplaatst op deze site.
De meest recente notulen vindt u HIER.

Mail de school!