Welkom bij hetouder gedeelte van de website.

Ouders

Een goed contact tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij informeren onze ouders over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van hun kind(eren). We stellen het op prijs als onze ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden. Ook doen we een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie.

Onze school maakt niet voor niets deel uit van Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Invitare betekent namelijk "uitnodigen / uitnodigend" en dat proberen wij te zijn. De mening van onze ouders en onze leerlingen "doet er toe". Daarom nemen wij periodiek een tevredenheidsonderzoek af onder hen. De resultaten van dit onderzoek worden voorgelegd aan onze ouders en leerlingen, waarna zij ons adviseren betreffende vervolgacties.
Het meest recente onderzoek dateert van juni 2010. Dit onderzoek is afgenomen onder ouders, leerlingen en het personeel.

Mail de school!