Hier komt de missie...

Hartenaas is een openbare basisschool die onderwijs en opvang van hoge kwaliteit aanbiedt aan kinderen van 2 tot 12 jaar, samen met kinderopvang “De Eerste stap”. 

Onze missie is een school met een veilige, open sfeer, waarin kinderen, personeel en ouders zich welbevinden. Wij streven naar maximale ontplooiing en een ononderbroken ontwikkelproces van elk kind. Op een flexibele en praktische wijze werken we aan de ontwikkeling van hun competenties, talenten en maatschappelijke betrokkenheid in brede zin. We werken gedifferentieerd met moderne methoden en hanteren afwisselende, zelfstandigheid bevorderende én samenwerking bevorderende werkvormen om ons onderwijs goed aan te laten sluiten op de leerbehoeften van onze kinderen. 

Onze leerkrachten hebben vertrouwen in eigen kunnen, zijn betrokken bij wat ze doen en stellen zich zelfverantwoordelijk, lerend en reflectief op. Onze leerkrachten zijn trots op onze school, enthousiast en werken goed samen. Wij communiceren open en met humor en bevorderen de betrokkenheid van kinderen en onze ouders bij Hartenaas.

Mail de school!