Aanmeldingsprocedure

De aanmelding

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op Hartenaas maakt u een afspraak met William van den Berg, onze directeur. (De procedure die wij hierbij hanteren kent géén onderscheid tussen 'een nieuw kind van bijna 4 jaar' dat nog niet eerder onderwijs heeft gevolgd én 'een nieuw kind dat afkomstig is van een andere school') Dit doet u door te bellen via 0486-473429 of te mailen naar info@hartenaas.nl.

Deze afspraak kan het hele jaar door én in overleg met elkaar gemaakt worden. (Voorts bestaat de mogelijkheid om, zonder afspraak, de Open dagen van Hartenaas te bezoeken. Deze vinden dit schooljaar onder schooltijd plaats op 22 en 23 februari 2018)  

De directeur nodigt u in eerste instantie uit voor een kennismakingsgesprek. U wordt geïnformeerd over het gedachtengoed waar Hartenaas haar onderwijs op baseert en u kunt alle vragen stellen die u heeft. Een rondleiding door de school en een kijkje in de groepen zal tijdens het kennismakingsgesprek niet ontbreken.  

Mocht u, n.a.v. het kennismakingsgesprek, een positief gevoel overhouden aan uw bezoek én uw kind willen aanmelden op Hartenaas, dan zal er een vervolgafspraak worden gemaakt. Tijdens dit tweede gesprek zal de directeur, samen met u, het aanmeldingsformulier invullen. In veel gevallen is de Intern Begeleider ook aanwezig.

Doel van dit gesprek is om wezenlijke gegevens met elkaar uit te wisselen. 
Hartenaas wil immers zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind! Wanneer blijkt dat er geen sprake is van specifieke zorgbehoeften dan zal de directeur u het inschrijfformulier overhandigen. (Mocht er uit dit gesprek blijken dat uw kind specifieke zorg behoeft, dan zal een vervolgafspraak gepland worden. Hartenaas zal, met uw goedkeuring, informatie opvragen bij externe instanties als de PSZ, het Kinderdagverblijf, een arts of specialist. Wij doen dit omdat wij willen bepalen of wij kunnen voldoen aan een eventuele specifieke zorgbehoefte.

Tijdens een mogelijk derde gesprek zal worden ingegaan op de vraag hoe en of wij als school in staat zijn om aan deze specifieke zorg tegemoet komen en waar onze mogelijkheden liggen. Normaliter overhandigt de directeur u daarna het inschrijfformulier

U, als ouder, vult het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in. Na invulling kunt u het formulier opsturen of afgeven op Hartenaas. Uw kind wordt daarna officieel ingeschreven. U ontvangt een bevestiging via de mail. Een kopie van een officieel document waarop het Burgerservicenummer (BSN) staat, dient bij inlevering van het inschrijfformulier, als bijlage, toegevoegd te worden. Wij zijn wettelijk verplicht dit te vragen. 

Zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt het een uitnodiging van de groepsleerkracht. Kinderen die tijdens de zomervakantie 4 jaar worden, nodigen we eerder uit.

 

Goed om te weten is:
- Dat nieuwe kleuters gedurende het hele schooljaar kunnen instromen. Vanaf het moment dat zij 4 jaar worden, mogen ze naar school. Normaliter stromen er in de laatste 4 weken van het schooljaar geen nieuwe    kleuters meer in. Deze beslissing wordt per kind echter altijd genomen na overleg met u als ouder/verzorger.
- Dat er altijd contact wordt opgenomen met de vorige school of voorschoolse instantie, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Oudergesprek na zes weken 
Wanneer uw kind voor het eerst 6 weken op school is, nodigt de groepsleerkracht u uit voor een oudergesprek. Hier worden de eerste bevindingen met u gedeeld. Dit gebeurt naast de reguliere oudergesprekken.

 

Mail de school!